[1]
J. Lluis i Ginovart, M. López Piquer, S. Coll Pla, y A. Costa Jover, «Topología de la arqueología litúrgica del primer románico del Val d’Aran», arq.arqt, n.º 14, p. e059, dic. 2017.